Taxatie

Een taxatie is een schatting van de marktwaarde (verwachte verkoopopbrengst) van een woning door een deskundige taxateur. Er wordt hierbij onder andere rekening gehouden met het type woning, ligging,  inhoud, gebruiksoppervlakte, perceel, staat van onderhoud en afwerkingsniveau.

Een gevalideerd taxatierapport is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek bij een bank. De taxatie moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke taxateur die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning. Wielemaker Vastgoedadvies is alleen een taxatiekantoor, geen verkoop en geen aankoop,  het is dus direct duidelijk dat er geen tegenstrijdige belangen kunnen optreden. 

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. 

Wielemaker Vastgoedadvies hanteert scherpe tarieven en streeft ernaar om taxatierapporten binnen 24 uur bij de opdrachtgever aan te leveren.

 

 

Wielemaker Vastgoedadvies

Stefan Wielemaker